Hendrick’s Odd Party празнува вкусът на Особените – хора, преживявания, идеи и напитки. Ботаническата градина допълва ботаническите вкусове, които изграждат чудното тяло на този джин.

 

Категории: Creative, BTL, Event, Art Direction