История

Създадена през 1997, Full-service агенция за маркетинг и комуникация, разполагаща с широко портфолио от клиенти, със специален фокус в бързооборотните стоки, предлагаща една от от най-добрите BTL услуги  в национален мащаб и своя собствена мрежа от представители в цялата страна (покриваща изцяло местния пазар).