Diageo Reserve Classic Malts

Творчески концепции за печатни комуникационни материали за шотландските единични малцове от портфолиото на Diageo Reserve, създадени и разработени локално, оценени и използвани глобално.
Категории: Art direction, Design
Клиент: Avendi
Марка: Classic Malts of Scotland