СТОЛИЦАЛИТЕРАТУРА: ИСТИНАТА ГОВОРИ С ГЛАСА НА ЛИТЕРАТУРАТА

„СтолицаЛитература“ е международен литературен фестивал, организиран от фондация „Елизабет Костова“, който има за цел да развие нови читателски публики и да повиши интереса към съвременната литература. Тази годината темата на събитието е „Художествена документалистика“, а фокусът е върху текстове, които попадат в жанра на есето, мемоара, пътеписа, литературната журналистика и разследващата журналистика, или иначе казано, текстове, които третират истинни събития с художествени средства.

Инсайт:
Дори в най-черните си краски, дори в най-сухата си фактология, дори в най-обикновената си ежедневност, истината може да бъде изкуство, когато е предадена на литературен език.

Цел:
Да привлечем по-широка посещаемост на фестивала, извън обичайния таргет от писатели, преводачи, студенти, образовани българи и чужденци. Искахме да достигнем до потребителите на истини – новини, факти, ежедневни съобщения в медиите, и да покажем как истината – каквато и да е тя – може да говори с гласа на литературата.

Идея и реализация:
Решихме да поканим по-голяма и по-нова публика на събитието, като буквално покажем що е то „художествена документалистика“ чрез teaser кампания в градска среда.

Стратегия и използвани канали:
В сътрудничество със самите автори, селектирахме фрагменти от техни текстове, които подписахме с имената и произведенията им, и с хаштаг #СтолицаЛитература. С този хаштаг маркирахме всички постове във фейсбук страницата на Фондацията, свързани със събитието – представяне на текстове, участници, гости, интервюта.
Категории: Ambient, ATL
Клиент: Фондация "Елизабет Костова"
Марка: СтолицаЛитература